Galerie

PSG Hofen auf dem Weihnachtsmarkt:

img_4114 img_4115 img_4124

 

Rangerversprechen am 19./20.11.2016:

dsc_0645 dsc_0876 dsc_0896 dsc_0900 dsc_0909 dsc_0947 dsc_0964 dsc_0970

 Jubiläum am 22.10.2016:

img_1799 img_1802 img_1803 img_1808 img_1813 img_1814 img_1825 img_1827 img_1828 img_1830 img_1831 img_1840 img_1841 img_1862 img_1865 img_1867 img_1870 img_1872 img_1877 img_1880 img_1883 img_1890 img_1891 img_1892 img_1896 img_1902 img_1933 img_1938 img_1981

Versprechen am 08.10.2016:

20161008_111038 20161008_111102 20161008_111106 20161008_111113 20161008_143846 20161008_145907 img-20161011-wa0018 img-20161012-wa0028 img-20161012-wa0034 img-20161012-wa0039 img-20161012-wa0040

Zeltlager 2016:

img_1021 img_1023 img_1024 img_1027 img_1037 img_1044 img_1046 img_1050 img_1051 img_1054 img_1055 img_1057 img_1061 img_1067 img_1071 img_1085 img_1090 img_1093 img_1108 img_1117 img_1136 img_1144 img_1145 img_1148 img_1156 img_1172 img_1174 img_1179 img_1186 img_1192 img_1196 img_4241 img_4285 img_4287 img_4303 img_4319 img_4326 img_4330

 

Maibaum Hocketse 2016:

imageimageimageimageimage

 

Pfadiversprechen am 27.02.2016:

IMG_9738 IMG_9745 IMG_9735 IMG_9733 IMG_9728 IMG_9725

 

 

Stammestag am 27.02.2016:

IMG_9667 IMG_9668 IMG_9670 IMG_9674 IMG_9677 IMG_9679 IMG_9681 IMG_9685 IMG_9688 IMG_9692 IMG_9695 IMG_9697 IMG_9698 IMG_9700 IMG_9702 IMG_9703 IMG_9705 IMG_9708 IMG_9713 IMG_9715 IMG_9721 IMG_9722 IMG_9722 IMG_9724

 

Wichtelversprechen am 23./24.01.2016:

IMG_2181  IMG_2184 IMG_2185 IMG_2187IMG_2183

Weihnachtsmarkt 2015:

IMG_9296 IMG_9316 IMG_9304 IMG_9301 IMG_9300 IMG_9313 IMG_9311 IMG_9295 IMG_9315

Zeltlager 2015:

IMG_3922 IMG_6851 IMG_4092 IMG_6947 IMG_6933 IMG_3935 IMG_3995 IMG_4013 IMG_4101 IMG_6929 IMG_6916 IMG_6879 IMG_6889 IMG_6849 IMG_4178

 

Leiterinnenausflug 2015:

IMG-20150718-WA0009 IMG-20150718-WA0001

Weihnachtsmarkt 2014:

IMG_5817 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5822 IMG_5825 IMG_5829 IMG_5830

Stammestag 2014:

IMG_5265 IMG_5326 IMG_5325 IMG_5296 IMG_5298 IMG_5320 IMG_5287 IMG_5281 IMG_5275 IMG_5273

Zeltlager 2014:

IMG_3594 IMG_3608 IMG_3585 IMG_3573 IMG_3889 IMG_3563 IMG_3570 IMG_3879 IMG_3875 IMG_3869 IMG_3866 IMG_3812 IMG_3801 IMG_3726 IMG_3734 IMG_3772 IMG_3712 IMG_3696 IMG_3693 IMG_3673 IMG_3677 IMG_3689 IMG_3642 IMG_3553 IMG_3551

Maibaumhocketse 2014:

IMG_20140502_202907 IMG_20140502_202917

Fronleichnam 2014:

IMG_20140619_050709 IMG_20140619_062603-1 IMG_20140619_063754 IMG_20140619_065011

Leiterinnenausflug 2013 nach Freiburg:

IMG_20130622_130256 IMG_20130622_153217 IMG_20130623_101607 IMG_20130623_102102 IMG_20130623_113615 IMG_20130623_120735  IMG_20130623_123433 IMG_20130623_141559_1 IMG_20130623_185543